Asma yaprağı salamurası Anadolu’da çok eskiden beri yapılan çok etkili bir saklama yöntemidir. Ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin yaprakları salamuraya işlenerek değerlendirilmektedir. Her geçen gün üretimi tüketimi ile gelişen bir gıda faaliyetidir. Bu yöntemin avantajı hem küçük aile işletmeleri tarafından hem de ticari üretim yapan büyük ortaklıklar (kooperatifler) ve işletmeler tarafından asma yapraklarının salamura işlenmesi ve pazarlanabilmesidir.

Salamura yaprak ürünleri, önceden beri ev ekonomisi kategorisinde büyük ölçüde üretilirken son büyük kapasiteli zeytin ve turşu işletmelerinin de salamura yaprak üretimini ürün çeşitliliğine ekledikleri görülmektedir. Bütün bu gelişmeler evsel düzeyde salamuraya işlenen asma yaprağını ülkemiz açısından ihraç ürünlerinden biri haline gelmiştir.

İlçemizde de önemli bir tarımsal ürün olan üzümün, teknik açıdan üretim ve pazarlanması hakkında bilinçlenme çalışmaların yapılması ilçemizdeki üzüm üreticilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve buna paralel olarak etkilenecek olan ülke ekonomisi açısından önemlidir. Bu nedenle Derneğimiz tarafımızdan Buldan köylerindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi üzüm üreticilerinin salamura yaprak üretim ve pazarlaması konularında eğitimi verilmiştir. Bu eğitim ile asma yaprağının üretiminin ve pazarlanmasının standart kalitede ve gıda güvenirliliğini sağlanarak tüketiciye ulaştırılması aşamalarında izlenecek tüm yollar detaylı olarak anlatılmıştır.