Doku Yerel Eylem Grubu Derneği (DOYEG veya DOKU YEG), kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin ortaklığı ile 09.12.2016 tarihinde kurulmuştur.5253 Sayılı Dernekler Kanununa tabi olup 20-021-089 kütük numarası ile kayıt edilmiştir. 30.11.2018 tarihi itibariyle derneğimizin 86 DERBİS sistemine kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Derneğimizin yönetim kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir dernek saymanı, bir dernek sekreteri ve üç dernek üyesinden oluşmaktadır.
Karar verme düzeyinde, ekonomik ve sosyal ortakların yanı sıra çiftçi, kırsal kadın, genç ve dernek gibi sivil toplumun diğer temsilcileri de ortaklığın% 50’sinden fazlasını oluşturmuştur. Derneğimizin en az% 20’si yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşturulmuştur. YEG’imizde yönetim organı, yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliğini homojen olarak sağlanmıştır.
Derneğimiz Yönetim Kurulunda kamu, STK dağılımı gözetilmiş olup, iki kadın ve 25 yaşından küçük bir üyemiz yer almaktadır.
DOYEG’in kuruluş amacı, ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri Buldan ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirmektir. DOYEG, YKS’nin hazırlanması ve uygulanmasının yanı sıra, YKS’nin mali kaynaklarının dağıtımı ve yönetimine karar verme görevlerini üstlenmektedir.12/08/2020 tarihinde sözleşmenin imzalanmasıyla derneğimiz faaliyete geçmiştir.

Merhaba 👋
Bültenimize abone olun.

İlanlar, duyurular ve haberleri sizlerle paylaşalım.

İstenmeyen posta göndermiyoruz!