Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan LEADER Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

25.05.2023

Sıra Alınacak Malın Adı Teknik Özellikler Marka/Model Birim  

Miktar

 

Birim Fiyat

 

Toplam Fiyat

1  Satranç Ahşap,2 Oyunculu Redka Adet 8    
2 Dama Oyunu Ahşap,2 Oyunculu Redka Adet 8    
3 Son Kale Plastik,2 Oyunculu Redka Adet 3    
4 Penta Blook Ahşap,12 Parçalı Redka Adet 6    
5 Mangala Utt Plastik,2 Oyunculu Redka Adet 8    
6 Renkli Küpler Plastik,4 Oyunculu Redka Adet 14    
8 Kodlama Plastik,150 Adet Boncuk Kumtoys Adet 20    
9 Kelime Oyunu Ahşap Redka Adet 10    
10 Blook Ahşap,2 Oyunculu Redka Adet 3    
11  Jenga Ahşap Hasbro Gaming Adet 16    
12 Go Ahşap,2 Oyunculu Redka Adet 8    
13 Zeka Küpü Plastik,3x3x3 Elif Adet 12    
16 Rainbow Ahşap,1-4 Oyunculu Redka Adet 12    
17 Equilibrio Plastik Michel & Robert Lyons Adet 3    
18 Kulami Ahşap,2 Oyunculu Curıous&Genıus Adet 3    
19 Reversi Ahşap,12 Taş Redka Adet  

12

   
20 Pramit Ahşap,2 Oyunculu Ve 30 Toplu Redka Adet  

12

   
21 Meta-Formül Ahşap,1-2 Oyunculu Redka Adet 10    
22 Dedektif     Adet 4    
23 Tabu XL   Adet 4    

1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 1 ay geçerli olacaktır.

3 -Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

6 – İdareye Teklif verme tarihi son 08.06.2023 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.