LEADER (Liason Entre Actions pour le Développement de L’Economie Rurale), Türkçeye ’Kırsal Ekonominin Kalkındırılması için Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar’ olarak çevrilen sözcüklerin kısaltmasından oluşmaktadır. Bu yaklaşım ilk kez AB’de 1991 yılında ortaya çıkmış ve kırsal kalkınma politikasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

LEADER, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.

LEADER Tedbirin genel amacı, LEADER yaklaşımına dayanan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulamaktır.

LEADER Tedbiri, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılmasını hedeflemektedir.

Türkiye’de LEADER Tedbirinin uygulanması çalışmalarına AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “2007-2013 AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı” ile başlanmıştır (GTHB, 2017).

LEADER Tedbirinin öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için kapasite geliştirme aktiviteleri 2015 yılında ilk olarak Denizli’nin de yer aldığı 12 ilde çalışmalara başlanmış ve belirli ilçelerde Yerel Eylem Grupları oluşturulmuştur.

LEADER Tedbirinin uygulanması için önce yerel kalkınma stratejisi hazırlanıp bu stratejinin uygunluğu gözetilmektedir. Doku Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisinin başarıyla kabul edilmesi TKDK ile sözleşme imzalanmış olup derneğimiz faaliyete geçmiştir.

Merhaba 👋
Bültenimize abone olun.

İlanlar, duyurular ve haberleri sizlerle paylaşalım.

İstenmeyen posta göndermiyoruz!