Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan Leader Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

18/04/2022

            PROMOSYON ÜRÜNÜ (BUDAMA MAKASI ) ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Sıra No

Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyatı

Toplam (₺)

1 Budama Makası Sıcak sertleştirilmiş dövme çelik bıçak.

PVC izoleli dövme çelik sap.

Çelik yaprak yay.

Kilitleme mekanizması.

Hassas  kesim.

Adet 100

TOPLAM

1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.
2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 1 ay geçerli olacaktır.
3 -Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.
4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.
6 – İdareye Teklif verme tarihi son  26.04.2022 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.