DOKU YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14.01.2021 tarihinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)Tedbiri için 11’ci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır İlgili çağrı ilanına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun  www.tkdk.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.

Bilindiği üzere yatırımın kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanması durumunda ilgili yatırım 302 tedbiri sıralama kriterleri kapsamında 10 puan alacaktır. 11. Çağrı ilanına ilişkin uygunluk kriterleri https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20II%20Onbirinci%20Ba%c5%9fvuru%20%c3%87a%c4%9fr%c4%b1%20%c4%b0lan%c4%b1(3).pdf linkinde yer alana Başvuru Çağrı Rehberinde açıklanmıştır. İlgili kriterleri taşıyan ve Derneğimizin Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulama alanı içinde yatırım yapmayı planlayan potansiyel başvuru sahipleri Derneğimize Tavsiye Mektubu almak üzere Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçermeyen Başvurular İçin Online Proje Başvuru Sistemi 09/02/2022 Tarihi Saat: 21.00’a, Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçeren Başvurular İçin Online Proje Başvuru Sistemi 09/03/2022 Tarihi Saat 21:00’a kadar başvuruda bulunabilirler.

Tavsiye Mektubu başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Tavsiye Mektubu başvurusu Derneğimize yapılacaktır.
  • Tavsiye Mektubu başvurusu en geç başvuru çağrı ilanının kapandığı Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçermeyen Başvurular İçin Online Proje Başvuru Sistemi 09/02/2022 tarihine, Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçeren Başvurular İçin Online Proje Başvuru Sistemi 09/03/2022 tarihine kadar yapılmalıdır.
  • Tavsiye Mektubu sadece yatırımın uygulama adresinin Yerel Kalkınma Stratejimizin uygulama alanında bulunan ve ekte bulunan yerleşim yerleri sınırları içinde olan yatırımlar için verilebilmektedir. (YEG alanına https://buldandoyeg.org.tr/ linkinden ulaşılabilir.)
  • Tavsiye mektubu için başvurulan yatırım konusu aşağıda belirtilen Yerel Kalkınma Stratejimizin öncelik temaları kapsamında olmalıdır.

TEMA 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi

TEMA 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi

TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi

TEMA 4: Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi

Bu süre içerisinde derneğimizden Tavsiye Mektubu almak isteyen başvuru sahipleri EK-2 Tavsiye Mektubu Talep Formunu doldurarak dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

  • Yapılan başvuruların mutlaka elden yazılı olarak yapılması zorunludur.

Kamuoyuna duyurulur.

YERLEŞİM YERİ LİSTESİ

Ek-2 Tavsiye mektubu talep formu