Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan LEADER Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

22.08.2022

                       

                    KOLAYLAŞTIRICI (UZMAN) HİZMETİ ALIMI

               TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Sıra No

Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikleri Birim Miktar Birim Fiyatı

Toplam (₺)

 

1

Kolaylaştırıcı (Uzman) Hizmeti Alımı Veterinerlik alanında  deneyimi olmak, ilgili alanda en az lisans mezunu olmak Kişi

1

TOPLAM

1.Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 1 ay geçerli olacaktır.

3 -Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

6 – İdareye Teklif verme tarihi son 05.09.2022 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.