Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan LEADER Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir

08.02.2023

  TANITIM MATERYALLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 
Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyatı Toplam (₺)
1 Kalem Metal Adet 500
2 Ajanda 200 Sayfa Adet 500
3 Usb3 Hafıza: En az 64 GB Adet 500
4 Çanta Karton 200 Adet

Kumaş 300 Adet

Adet 500
5 Anahtarlık Metal Adet 500
6 Kağıt Dosya Mat kuşe Adet 500
7 Antetli Kağıt 1. hamur kağıdı Adet 5000
8 Termos Bardak Paslanmaz Çelik Adet 100
9 Promosyon Ürün Mutfak Önlüğü Adet 100
TOPLAM

1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 1 ay geçerli olacaktır.

3 -Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

6 – İdareye Teklif verme tarihi son 22.02.2023 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.