Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan LEADER Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

28.11.2022

                  TANITIM MATERYALLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ    
Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyatı Toplam (₺)
1 Ajanda 200 Sayfa Adet 400
2 Usb Bellek 32 GB Adet 100
3 Bardak Seramik Adet 200
4 Kalem Metal Adet 400
5 Kâğıt Dosya Mat Kuşe Adet 400
6 Antetli Kağıtlar 1. Hamur Kağıdı Adet 300
7 Anahtarlık Metal Adet 300
8 Çanta Kumaş Adet 200
9 Çanta Karton Adet 200
TOPLAM

 

1– Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 1 ay geçerli olacaktır.

3 -Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

6 – İdareye Teklif verme tarihi son 12.12.2022 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.