Yerel halk, öğrenciler, kamu çalışanları, esnaf ve çiftçi gruplarının agro turizm ve eko turizm proje bilgilendirme günleri düzenlenmesi Agro-turizm tarımsal kaynakların güzelliklerini sürdürülebilirlik ilkesiyle turistik amaçlarla kullanılmasıdır. İnsanların her geçen gün doğal yaşama olan ilgisinin artması ve tarım kaynaklarının giderek tüketilmesi tarım ve turizmi birlikte değerlendirilir hale getirmiştir. Aynı şekilde eko turizmin doğayı temel alan bir turizm çeşididir. Eko turizmde amaç yeni kaynakların kullanıma açılması yerine kullanılmış kaynakların geri dönüşüm ile tekrar değerlendirilmesi ve kaynak kullanımının en aza indirgenmesi prensibine dayanmaktadır. Agro turizmin ve eko turizmin gelişmesi kırsal kalkınmaya oldukça fayda sağlayacağı bilinmektedir. Kırsal alanda yapılacak bu faaliyetlerle yerel halkın refah seviyesinin artmasının yansıra yerelin sosyo-kültürel açıdan da gelişim göstermesini sağlamaktadır. Agro-turizm ve eko turizmle bölgeler arasında gelişmişlik farkını en aza indirgemek de mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kırsal kalkınma önemli katkılarının olacağı agro turizm ve ekoturizm için bölgemizin mevcut potansiyelinin etkin kullanabilmek adına yerel halkın bilinçlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Yerel halkın mal ve hizmetleri bölgenin doğal dokusunu uygun olarak turizm açısından sunabilmeleri, yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunulması için 3 gün süren bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bölgemizin 3 ayrı yerinde 3 gün boyunca süren bu çalışmada agro ve eko turizmin yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyo-kültürel olarak da halkın eğitilmesine katkı sağlayacağı, kitle turizminin aksine, sürdürülebilirlik anlayışıyla doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacağı, bölgenin kültürünün devamlılığının sağlanmasına katkıda bulanacağı, kadın işgücünün de harekete geçirebileceği gibi konular üzerinde durulmuştur.