Hayvancılığın ön planda olduğu mahalle olan Hasanbeyler ve Süleymanlı Mahallesinde yöre halkının katma değerli ürünleri üretebilmeleri için panel çalışması yapılmıştır. Yöre halkının ihtiyaçlarının neler olduğu ve yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Bu faaliyetimize yöre halkının ilgisinden dolayı tekrarlanmıştır. Panel sonunda hayvancılıkta en çok kullanılan yeni doğan hayvanlara yönelik mineral taşı promosyon ürün olarak dağıtılmıştır.