IPARD III Programı kapsamında uygulanacak alt tedbirlerden biri olan “M4 Tarım Çevre,  İklim ve Organik Tarım”  için Yerel bitki türleri çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

Tarım, Çevre, İklim ve Organik tarım tedbiriyle doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak, sadece zorunlu standartlarla sınırlı kalmayarak çevrenin, peyzajın, doğal kaynakların, toprağın ve genetik çeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi ile uyumlu tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla çevreye verilen zararların azaltılması amaçlanmaktadır. Bu tedbir; Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Alt Tedbiri (Beypazarı) ile Biyoçeşitlilik – Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi (Polatlı) alt tedbirlerinden oluşmaktadır.

Bu alt tedbir kapsamında 15-17 Ekim tarihlerinde yerel bitki türleri çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda IPARD Yönetim Otoritesi ve TKDK’nın sunumlarının ardından ve Doç.Dr. Sayın Şahane Funda Arslanoğlu’nun sunumları ile çalıştay başlamıştır. Sn. Arslanoğlu “Türkiye’nin bitki biyoçeşitliliği, yerel bitki türleri ve tarımda üretim açısından önemi, Anadolu’nun ticari öneme sahip lif bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ve küçük aile işletmeciliği ve kırsal alanda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konularında üzerinde çok kıymetli bilgiler paylaşmıştır. Ayrıca bu çalıştayda iyi uygulama örneği kapsamında Denizli ili Buldan İlçesi örneği ile Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sn. Serdal Uğur ilçemizin tarımsal konularında bilgi paylaşımı yapmıştır. İlçemizin ön planda olduğu yerel bitki türlerinden olan kekik, kırmızı buğday, Yayla çileği, Alandız kestanesi, sultani çekirdeksiz üzüm, Yayla fasulyesi, Karabalık biberi, Karabalık patlıcanı, Haydar bağlarında yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitleri ve Anadolu adaçayının ülke ekonomisinde nedenli önemli bir paya sahip olduğu konularında çalıştaya katkılarını sunmuştur. Doku Yerel Eylem Grubu Derneğinin de Başkanı olan Sn. Uğur, Derneğin tıbbı aromatik bitkiler konusunda katma değer yaratılması noktasında ilçede yer alan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine sağlamış olduğu makine ekipman destekleri ve derneğin kırsal kalkınma noktasında çiftçilerimize, kadınlarımıza ve kooperatiflere yapmış olduğu diğer destekler hakkında da detaylı bilgiler vermiştir.

Çalıştaydan edindiğimiz bilgileri değerlendirdiğimizde; Ülkemizin üç floristik bölgenin buluşma noktasında olmuş olması birçok bitki türünün orijini yapmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yer bitki türlerinin doğallığını bozmadan hangi bölgenin ikliminde yetişiyorsa o bölgelerde belli standartlarda üretilmesi, yetiştirme tekniklerinin o ürünün kültüründe olması, yeni ürün üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi (keten kenevir ısırgan gibi) yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi (hasat mekanizasyonu) katma değerlerini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması (kekikte yağ dönüşümü gibi)yerel ürünlerin yerelde yaşanan sorunları üzerinde çözümler üretilmesi, pazar potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını, sürdürülebilir kılınmasını, kadınların üretimde yer almalarının sağlanması ve küçük aile işletmeciliğin desteklemesi konularında fikirlerin ortaya çıktığı çalıştay verimli şekilde sonlanmıştır.

Çalıştayın verimliliği noktasında çok önemli paya sahip Doç Dr. Sn. Şahane Funda Arslanoğlu’na ve diğer katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ve bu çalıştayın yapımında emeği geçen ve bizleri bu değerli çalıştaya katkı sunmak adına davet eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesine  teşekkürlerimiz sunuyoruz.