Derneğimizin Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Okulu’nda, Sayın Sait Yalçın  eşliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte Buldan’nın  doğal, tarihi ve  turistik değerleri derinlemesine işlenmiş ve en üst düzeyde katma değer yaratabilmesi adına  potansiyeli değerlendirilmiştir. Eko turizm, yayla turizmi, kültür turizmi, agro turizm için Buldan’nın potansiyelinin oldukça iyi koşullara sahip olması sürdürülebilir turizm için önem arz etmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında Buldan’nın ihtiyaç duyduğu alanlara yerel halk ile destek vermesi neticesinde ilçemizin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacağı konusu üzerinde durulmuştur.

17.12.2021