Zeytin yetiştiriciliği, dünyada ve ülkemizde Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde milyonlarca kişinin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ülkemizde organik tarım 1984 yılından itibaren ivme kazanmaya başlamıştır. Organik tarım en çok Ege Bölgesinde en yüksek potansiyele sahiptir. Ege bölgesinde zeytin üretimin yoğun olması bu bölgede organik zeytin yetiştirmenin bu konudaki uygun tarımsal ürün olmasını sağlamıştır. Ege Bölgesinde zeytincilikte organik tarıma önem verilmesi bu konuda yereldeki üreticilerin bilinçlenmesi bölgenin potansiyelini etkin kullanabilmek adına önemli bir noktadır. Bu nedenle Derneğimiz tarafında üreticilerimize Zeytincilikte Organik Tarım konulu bilinçlenme çalışılması yapılmıştır.

Yapılan bu eğitimde organik zeytin yetiştiriciliğinin insan sağlığına zararlı tarım ilaçları ve sentetik gübre kullanılmadan yapıldığı, üretiminden tüketimine kadar her aşaması kontrol edildiği ve belirli tarım yönetmeliğine uyulması gerektiği anlatılmıştır. Organik tarımda öncelikle dikkat edilmesi gereken hususların iklim, toprak ve sulama koşularının olduğu belirtilmiş olup; zeytin yetiştirilirken gübrelemenin, yabancı ot kontrolünün, hastalık ve zararlılardan korunmanın nasıl yapılacağı konuları üreticilerimize anlatılmıştır. Ayrıca Organik zeytinyağının elde edilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar da vurgulanmıştır.